Tidak terpaku pada rule dan fixed cost namun tetap profesional.