Soal Latihan & Jawaban | Fi’il tsulatsi & Ruba’i | Durusul Lughah 3 – Pelajaran 16

 

materi pelajaran, soal dan jawaban - fi'il tsulatsi dan ruba'i

Sobat, kita menginjak tahapan ke enam belas dari pelajaran buku Durusul lughah jilid ketiga.

Mulai tahap ini, kita akan dikenalkan dengan pelajaran tashrif.

Sebagai catatan, kalau ada yang menyebut ilmu tashrif, itu sama saja dengan ilmu sharaf. Saya sudah mendokumentasikan catatan ilmu sharaf kumpulan materi berikut: kumpulan catatan ilmu sharaf.

Karena saya telah bahas perkenalan ilmu sharaf, maka saya langsung masuk ke pembahasan inti bab ke-16 ini.

Pembahasan poin satu adalah pengenalan apa itu fi’il tsulatsi, apa itu fi’il ruba’i, apa itu fi’il mujarrad, dan apa itu fi’il mazid.

Pengenalan fi’il tsulatsi dan ruba’i baik yang mujarrad dan mazid

pembagian fi'il ditinjau dari jumlah huruf penyusunnya

1. Fi’il itu ada yang tsulaatsiyy dan ada yang rubaa’iy.

apa itu fi'il tsulatsi

2. Adapun fi’il tsulatsi adalah yang ada padanya tiga huruf penyusun yang asli, contohnya :

دَخَلَ , huruf penyusunnya adalah dal, kha, dan lam.

كَتَبَ, huruf penyusunnya adalah kaf, ta, dan ba.

شَرِبَ , huruf penyusunnya adalah syin, ra, dan ba.

apa itu fi'il rubaa'iy

3. Fi’il ruba’i adalah fi’il yang tersusun dari empat huruf asli, contohnya:

تَرْجَمَ , huruf penyusunnya ta, ra, jim, mim.

هَرْوَلَ , huruf penyusunnya ha, ra, waw, lam.

بَسْمَلَ , huruf penyusunnya ba, sin, mim, lam.

definisi fi'il mujarrad dan fi'il maziid

4. Masing-masing dari keduanya (yaitu fi’il tsulatsi dan fi’il mazid), ada yang mujarrad dan ada yang mazid.

Mujarrad artinya semua huruf penyusunnya itu asli.

Sedangkan maziid artinya ditambahkan padanya satu huruf atau lebih ke huruf aslinya.

Setelah mengetahui konsep dasar dan definisi, marilah kita mengerjakan soal latihan.

Latihan soal

Soalnya terdapat pada gambar berikut:

soal fi'il tsulatsi dan fi'il ruba'i

1. Bedakan fi’il tsulatsi dan fi’il ruba’i.

fi'il mujarrad dan mazid - soal jawab

2. Bedakan fi’il tsulatsi mujarrad dan fi’il tsulatsi mazid.

Jawaban nomor 1

1. حَفِظَ = fi’il tsulatsi

2. نَامَ = fi’il tsulatsi

3. تَرْجَمَ = fi’il ruba’i

4. خَرَجَ = fi’il tsulatsi

5. هَرْوَلَ = fi’il ruba’i

6. بَعْثَرَ = fi’il ruba’i

7. دَعَا =  fi’il tsulatsi


Jawaban nomor 2

1. صَدَّقَ = mazid
2. قَرَأَ = mujarrad
3. فَتَحَ = mujarrad
4. أَسْلَمَ = mazid
5. تَقَبَّلَ = mazid
6. سَمِعَ = mujarrad
7. اسْتَقْبَلَ = mazid
8. كَوَى = mujarrad
9. وَقَفَ = mujarrad
10. اشْتَرَى = mazid