Isim Yang Tidak Menerima Tanwin | Jenis dan Contohnya

Saya telah membahas isim ghairu munsharif alias isim yang tidak menerima tanwin.

Pada materi ini, saya akan menjelaskan ulang dan sedikit menambah jenis-jenisnya dan contoh-contohnya.

al-mamnu' minash sharf - isim yang tidak menerima tanwin

Daftar isim yang tidak menerima tanwin

1. Yang termasuk isim ghairu munsharif adalah shighah muntaha al-jumu’ (صيغة منتهى الجموع)

Apa saja yang termasuk shighah muntaha al-jumu’? Berikut adalah wazannya:

a. أَفَاعِلُ 

Contoh : أَكَابِرُ (akaabiru) = pembesar-pembesar

b. أَفَاعِيلُ

Contoh : أَنَاشِيدُ (anaasyiidu) = nyanyian-nyanyian

c. فَعَائِلُ

Contoh : رَسَائِلُ (rasaa-ilu) = surat-surat

d. مَفَاعِلُ

Contoh : مَسَاجِدُ (masaajidu) = masjid-masjid

e. مَفَاعِيلُ

Contoh : مَفَاتِيحُ (mafaatiihu) = kunci-kunci

f. فَوَاعِل

Contoh : شَوَارِعُ (syawaari’u) = jalan-jalan

g. فَعَالِيلُ

Contoh : قَنَادِيلُ  (qanaadiilu) = lampu-lampu

Jadi isim jamak taksir yang berwazan seperti di atas termasuk isim ghairu munsharif.

2. Isim yang diakhiri oleh alif ta’nits, yaitu alif maqshurah dan alif mamdudah.

Isim yang diakhiri oleh alif maqshurah dan alif mamdudah termasuk isim ghairu munsharif alias isim yang tidak menerima tanwin.
Jenis-jenis isim yang berakhiran alif maqshurah dan alif mamdudah adalah seperti di bawah ini:

a. alif maqshurah

Jenis-jenis isim yang diakhiri oleh alif maqshurah : 

a1. alif maqshurah adalah tanda ta’nits yang mudzakkarnya berwazan فَعْلَان 

wazan mudzakkar = فَعْلَان 

wazan mu-annats = فَعْلَى

Contoh : 

كَسْلَان = seorang laki-laki yang pemalas

كَسْلَى = seorang perempuan yang pemalas

a2. Mu-annats dari isim tafdhil yang mudzakkarnya berwazan أَفْعَل 

wazan mudzakkarnya : أَفْعَلُ

wazan muannats-nya : فُعْلَى

Contoh :

أَكْبَرُ = yang lebih besar/paling besar (untuk mudzakkar)

كُبْرَى = yang lebih besar/paling besar (untuk mu-annats)

a3. mashdar

Contoh : 

ذِكْرَى , ia adalah mashdar dari ذَكَرَ

a4. Isim yang menunjukkan sifat wanita

Contoh :

حُبْلَى = wanita hamil

أُنْثَى = wanita

a5. Isim lainnya yang berakhiran alif maqshurah

Contoh : 

مُسْتَشْفى (mustasyfa) = rumah sakit

b. alif mamdudah

Jenis-jenis isim yang diakhiri oleh alif mamdudah : 

b1. muannats dari isim mudzakkar yang berwazan أَفْعَلُ 

wazan mudzakkar = أَفْعَلُ 

wazan muannats = فَعْلَاءُ

Contoh :

أَسْوَدُ = warna hitam (untuk mudzakkar)

سَوْدَاءُ = warna hitam (untuk muannats)

b2. isim lainnya yang diakhiri oleh alif mamdudah

Contoh :

صَحْرَاء (shahraa-u) = gurun.3. Kata sifat

a. al-adl 
Berwazan فُعَال 
Contoh :
ثُلاَث , رُبَاع
b. Sifat yang akhirannya ditambah alif dan nun
Contoh :
كَسْلاَنُ = seorang laki-laki yang malas
جَوْعَانُ = lapar (untuk mudzakkar)
c. Sifat yang berwazan dengan wazan fi’il.
Wazan = أَفْعَلُ
Contoh :
أَحْسَنُ  = baik

4. Nama-nama (isim alam)

a. Nama orang ‘ajam
Contoh :
إِبْرَاهِيمُ (ibraahiimu)
وِلْيَامُ (wilyaamu / william)
Pengecualian

Nama ‘ajam yang terdiri dari tiga huruf dan huruf tengahnya sukun, ia dapat menerima tanwin.
Contoh :
هِنْدٌ (hindun)
نُوحٌ (nuuhun)
b. Mu-annats yang tandanya selain dengan alif maqshurah dan alif mamdudah (contohnya : ta marbutah)
Contoh :
فَاطِمَةُ (faathimatu)
c. tarkib al-mazji
Isim yang murakkab dengan susunan mazji adalah isim yang tidak dapat menerima tanwin.
Contoh :
بَعْلَبَكُّ (ba’labak), حَضْرَمَوتُ (hadhra maut)
d. isim alam yang diakhiri oleh alif dan nun
Contoh :
عُثْمَانُ (‘utsmaanu)
e. isim ‘alam yang berwazan fi’il
wazan أَفْعَلُ 
Contoh :
أَحْمَدُ (ahmadu)
f. isim ‘alam yang berwazan فُعَلُ 
Contoh :
عُمَرُ (‘umaru)
زُفَرُ (zufaru)

Summary al-mamnu’ minash sharif (ism ghairu munsharif) dalam bentuk gambar

mamnu' minash sharf - ism ghairu munsharif