Flexible

Tidak terpaku pada rule dan fixed cost namun tetap memperhatikan kepentingan kedua pihak.